Dyrekcja Szkoły

Dyrektor naczelny

mgr Małgorzata Kleszczewska

Zastępcy Dyrektora Szkoły do spraw:

pedagogicznych

kształcenia zawodowego kształcenia dorosłych
mgr Joanna Czyżewska mgr inż. Jacek Sierocki

mgr inż. Piotr Bukraba

Kierownictwo Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku
Zastępca Dyrektora ds. Centrum

Kierownik kształcenia praktycznego  - wydział mechaniczny

Kierownik kształcenia praktycznego  - wydział samochodowy

mgr inż. Krzysztof Czerech mgr inż. Tadeusz Malecki mgr Kazimierz Krupiński
Nauczyciele Wydziału mechanicznego

inż. Marzanna

Artemiuk

mgr inż. Andrzej

Byliński

inż. Krzysztof

Czyżewski

mgr inż. Andrzej

Falkowski

mgr inż. Marek

Kondzior

Zdzisław

Konopka

mgr inż. Edward

Kulesza

inż. Zdzisław

Panasewicz

inż. Adam

Piotrowski

mgr inż. Jarosław

Wi¶lak

mgr inż. Krzysztof

Wojszko

mgr inż. Rafał

Żukowski

Nauczyciele Wydziału samochodowego

Krzysztof

Ambrożej

mgr inż. Adam

Baworski

Leon

 Birycki

Edward

Borecki

mgr inż. Sławomir

Chilimoniuk

Krzysztof

Gajek

dr inż. Krzysztof

Garbala

mgr inż. Janusz

Jagusiak

mgr inż. Leszek

Konopka

Piotr

Krajewski

mgr inż. Andrzej

Krzymowski

Mirosław

Majewski

Jerzy

Markowski

mgr inż. Grzegorz

Pawełko

mgr inż. Jacek

Peczyński

Mieczysław

Stalbowski

mgr inż. Wojciech

Szoka

mgr Jacek

Twarowski

Jan

Więcko

 

Pracownicy

mgr Łukasz Ambrożej

- zastępca głównego księgowego

mgr inż. Anna Witek

- starszy specjalista

ds. CKP Nr 2

Czesław Rudziński - specjalista ds. technologii i planowania

inż. Krzysztof Czyżewski - specjalista ds. narzędziowych

 

 

 

Mirosław Lenkiewicz

- referent ds. samochodowych

Cezary Gibel

- pracownik

 obsługi

 

POWRÓT