Dyrekcja Szkoły

Dyrektor naczelny

mgr inż. Małgorzata Kiebała

Zastępcy Dyrektora Szkoły do spraw:

pedagogicznych

kształcenia zawodowego kształcenia dorosłych
mgr Alina Jakubiuk mgr inż. Aleksander Taranta

mgr inż. Józef Panasiuk

Kierownictwo Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku
Zastępca Dyrektora ds. Centrum

Kierownik kształcenia praktycznego  - wydział mechaniczny

Kierownik kształcenia praktycznego  - wydział samochodowy

mgr Eugeniusz Karawajczyk mgr inż. Tadeusz Malecki mgr Kazimierz Krupiński
Nauczyciele Wydziału mechanicznego

inż. Marzanna

Artemiuk

Czesław

Baszkiewicz

inż. Andrzej

Byliński

inż. Mirosław

Czajkowski

inż. Krzysztof

Czyżewski

mgr inż. Andrzej

Falkowski

mgr inż. Marek

Kondzior

Zdzisław

Konopka

mgr inż. Edward

Kulesza

inż. Zdzisław

Panasewicz

mgr inż. Grzegorz

Pawełko

inż. Adam

Piotrowski

 

mgr inż. Jarosław

Wi¶lak

mgr inż. Krzysztof

Wojszko

mgr inż. Rafał

Żukowski

 

Nauczyciele Wydziału samochodowego

Krzysztof

Ambrożej

mgr inż. Jerzy

Borawski

mgr inż. Adam

Baworski

mgr inż. Leon

 Birycki

mgr inż. Piotr

Bukraba

mgr inż. Sławomir

Chilimoniuk

mgr inż. Krzysztof

Czerech

Krzysztof

Gajek

dr inż. Krzysztof

Garbala

mgr inż. Leszek

Konopka

Mirosław

Majewski

Jerzy

Markowski

mgr inż. Grzegorz

Pawełko

mgr inż. Jacek

Peczyński

Mieczysław

Stalbowski

mgr Jacek

Twarowski

 

 

Zbigniew

Warejko

Jan

Więcko

 

Pracownicy

mgr Łukasz Ambrożej

- zastępca głównego księgowego

mgr inż. Anna Witek

- starszy specjalista

ds. CKP Nr 2

Czesław Rudziński - specjalista ds. technologii i planowania

inż. Zdzisław Panasewicz

- główny specjalista mechanik

 

inż. Krzysztof Czyżewski - specjalista ds. narzędziowych

Mirosław Lenkiewicz

- referent ds. samochodowych

Cezary Gibel

- pracownik

 obsługi

 

POWRÓT